Concursul pentru selectarea experților pentru prestarea serviciilor extins

Categorie:

Asociația Umanitară Filantropia Creștină anunță extinderea Concursului pentru selectarea unui/unei expert/ă sau a unui grup de experți pentru prestarea serviciilor de Realizarea studiului cu privire la cartografierea tinerilor NEET din raioanele Rezina și Telenești până la data de 23.01.2022

http://www.parohia.md/asociatia-umanitara-filantropia.../

Context

În cadrul proiectului „Incluziunea socială și profesională a tinerilor NEET” implementat de Asociația Obștească „Filantropia Creștină” cu suportul Fundației Est-Europene, care implementează proiectul „Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă a țării” cu susținerea financiară a Uniunii Europene și cofinanțarea din partea Suediei, se anunță Concurs pentru selectarea unui/unei expert/ă sau a unui grup de experți pentru prestarea serviciilor de realizare a studiului cu privire la cartografierea tinerilor defavorizați din raioanele Rezina și Telenești.

Scopul proiectului

Sprijinirea și pregătirea tinerilor aflați în afara sistemului de educație, formare și ocupare profesională (tinerilor NEET) și contribuirea la incluziunea economică și socială a acestora pentru piața muncii. Obiectivul general al Proiectului este contribuirea la dezvoltarea abilităților economice a tinerilor din categoria NEET și antrenarea acestor tineri în crearea și dezvoltarea afacerilor proprii viabile la nivel local. Beneficiarii proiectului vor participa la activitățile susținute de către Fondul de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială pentru Tineri „Inova-School pentru TINEri”.

Obiectivul de bază a serviciilor:

Realizarea studiului cu privire la cartografierea tinerilor defavorizați din raioanele Rezina și Telenești, având la dispoziție informații și date centralizate de către echipa implementatoare a proiectului privind numărul și localizarea tinerilor NEET din localitățile raioanelor vizate.

Responsabilități de bază:

Realizarea studiului cu privire la cartografierea tinerilor defavorizați din raioanele Rezina și Telenești, incluzând date despre:

 • identificarea factorilor subiectivi și factorilor obiectivi ce sporesc probabilitatea de a deveni NEET;
 • evidențierea problemelor cu care se confruntă tinerii NEET în procesul de integrare în domeniile vieții sociale (educație, ocupație ș.a.);
 • determinarea duratei de aflare în poziția NEET și a riscurilor/pierderilor sociale pentru individ și pentru comunitate;
 • evidențierea competențelor profesionale ale tinerilor NEET și competențelor solicitate pe piața internă a muncii;
 • cunoașterea tinerilor NEET din perspectiva experienței de viață, percepțiilor și aspirațiilor lor;

Cerințe față de candidat/ă:

 • Studii superioare în unul din domenii: management, economie, managementul afacerilor, managementul proiectelor, resurse umane, comunicare, științe sociale, educație, sau alte domenii relevante;
 • Experiență de minim 3 ani în domeniul managementului de afaceri sau/și managementul proiectelor și/sau organizațiilor, elaborării și implimentării strategiilor de dezvoltare organizațională, gestionării resurselor umane, planurilor de fundraising, colaborare cu instituții finanțatoare, donatori, etc. Experiența în cadrul proiectelor finanțate de diverși donatori sau parteneri de dezvoltare constituie un avantaj;
 • Experiență de lucru cu organizații non guvernamentale (va constitui un avantaj);
 • Cunoașterea programelor de editare textuală, grafică și/sau video (Excel, Word, Canva, Adobe Illustrator și alte programe similare) este un avantaj;
 • Cunoașterea limbii romăne.
 • Cunoașterea limbii engleze și limbii ruse constituie un avantaj.

Procedura de aplicare:

Candidații interesați de a participa la concurs vor transmite în adresa asociației următoarele acte:

 • CV, care reflectă experiența relevantă domeniului de consultanță;
 • Oferta financiară în Euro, cu indicarea valorii salariului brut pentru o zi de muncă și număr de zile planificate pentru realizarea sarcinii;
 • Alte materiale pe care candidatul/a le consideră relevante (scrisoare de referință, scrisoare de motivare, etc).

Dosarul de aplicare va fi remis la adresa electronică: [email protected] și [email protected] până la data de 23 ianuarie 2022, ora 23:59, cu mențiunea „Expert/ă cartografiere tineri NEET”. Doar candidații preselectați vor fi contactați.

Termeni de contractare:

Candidata/ul va elabora documentele menționate în perioada 24 ianuarie – 7 februarie 2022. Toate activitățile, necesare realizării sarcinii pentru acest TOR, vor fi desfășurate în regim online și regim ofline dacă situația pandemică va permite. Plata onorariului se va realiza după prezentarea și aprobarea rezultatelor la obiectivele stabilite. Plata va fi calculată și achitată în MDL cu aplicarea ratei de schimb valutar Euro a BNM.

PENTRU INFORMAȚII SUPLEMENTARE VĂ PUTEȚI ADRESA LA:

Telefon de contact: (+373) 79707501. Email: [email protected]

Persoane de contact: SERGIU AGA, director executiv AO, coordonator de proiect.