Asociația Obștească „Filantropia Creștină” anunță concurs de selectarea unui expert/expertă pentru prestarea serviciilor de elaborare și implementare a Programului de instruire pentru tinerii din categoria NEET

Termeni de Referință

 

Asociația Obștească „Filantropia Creștină” anunță concurs de selectarea unui expert/expertă pentru prestarea serviciilor de elaborare și implementare a Programului de instruire pentru tinerii din categoria NEET din raionul Telenești și Rezina, în cadrul Fondului de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială pentru Tineri (FÎPEAT) „Inova-School”

 

Locul de activitate: Orhei, Moldova

Proiect: „Incluziunea socială și profesională a tinerilor NEET”, finanțat de Fundaţia Est-Europeană.

 

 1. Context

 

Obiectivul Proiectului „Incluziunea socială și profesională a tinerilor NEET” este educarea financiară și promovarea unei culturi antreprenoriale inovative, transparente și digitalizate printer tinerii din categoria NEET din raioanele Orhei, Telenești și Rezina, sporind astfel competivitatea economică, reducerea șomajului și incluziunea socio-economică a tinerilor NEET din regiunea de Centru a țării. Unul din obiectivele proiectului este dezvoltarea competențelor antreprenoriale practice în rândul tinerilor NEET din Orhei, Telenești și Rezina prin prticiparea tinerilor la procesul de instruire în cadrul Fondului de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială pentru Tineri (FÎPEAT) „Inova-School”.

 

 1. Scopul proiectului

 

Scopul general al Proiectului este contribuirea la dezvoltarea abilităților economice a tinerilor din categoria NEET și antrenarea acestor tineri în crearea și dezvoltarea afacerilor proprii viabile la nivel local, cît și sprijinirea tinerilor aflați în afara sistemului de educație, formare și ocupare profesională (tinerilor NEET) și contribuirea la incluziunea economică și socială a acestora pentru piața muncii.

Beneficiarii proiectului vor participa la activitățile susținute de către Fondul de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială pentru Tineri „Inova-School”. Proiectul include training-uri, ateliere de lucru, resurse informaționale despre antreprenoriat, educație, oportunități de ucenicie și mentorat, practică antreprenorială și suport direct, prin consiliere și finanțare, pentru deschiderea unei afaceri.

Astfel, pe parcursul celor 30 de luni de implementare, Fondul va oferi un pachet de servicii complexe, interconectate direct și orientate pe patru direcții în cadrul a două obiective specifice “Tinerii NEET au acces sporit la instrumente și servicii pentru abilitarea profesională și incluziunea economică și social” și “Tinerii și tinerele dezvoltă abilități antreprenoriale și devin promotori activi ai dezvoltării spiritului antreprenorial”.

 

 1. Obiectivul de bază a serviciilor de instruire și educație antreprenorială:

Obiectul principal al misiunii pentru expertul selectat constă în elaborarea Programului de educație financiară și antreprenorială „Școala Startup-EDU”.

Programului de educație financiară și antreprenorială „Școala Startup-EDU” va include următoarele module:

 1. Bazele Antreprenoriatului: înființarea afacerii proprii de la concept la realitate.
 2. Bazele Managementului Financiar: evidența contabilă și gestionarea financiară a afacerii.
 3. Planificare afacerii: cum să dezvolți un Plan de Afacere.
 4. Marketing și Tehnici de Promovare a produsului și afacerii.
 5. Comunicarea în afacere și arta negocierii.

Durata Programului de educație financiară și antreprenorială „Școala Startup-EDU”:

 

Denumirea modulului de instruire

Număr de ore per seminar

Număr de seminare

Număr total de ore

1

Bazele Antreprenoriatului: Înființarea afacerii proprii de la concept la realitate

12

3

36

2

Bazele Managementului Financiar: evidența contabilă și gestionarea financiară a afacerii

12

3

36

3

Planificare afacerii: cum să dezvolți un Plan de Afacere

12

3

36

4

Marketing și Tehnici de Promovare a produsului și afacerii:

12

3

36

5

Comunicarea în afacere și arta negocierii

8

3

24

 

Total

56

 

168

 

 1. Sarcinile-cheie
 • Dezvoltarea Programului inovativ de educație financiară și antreprenorială “Școala Startup EDU” format din 5 module de instruire (metodologie, curriculum, și alte materiale necesare bunei desfășurări a seminarelor);
 • Elaborarea suportului de curs pentru fiecare subiect de instruire, inclusiv programul/agenda pentru fiecare modul de instruire;
 • Pregătirea materialelor în PPT pentru participanții la modulele de instruire;
 • Elaborarea materialelor didactice, studiilor de caz, exercițiilor individuale și exercițiilor în grup;
 • Elaborarea chestionarelor de post-evaluare pentru instruiri;
 • Realizarea seminarelor de instruire prin oferirea de servicii propriu zise de instruire și efectuarea sesiunilor de instruire pentru participanți-beneficiarii Proiectului;
 • Pregătirea și expedierea raportului narativ, inclusiv cu lista prticipanților și fotografii din cardrul fiecărui seminar organizat.

 

 1. Cerinţe față de aplicanți
 • Studii universitare/licență și/sau master, doctorat (va fi considerat un avantaj) în domeniile relevante, cum sunt: economie, bănci și finanțe, contabilitate, business și administrarea afacerilor, management;
 • Experiență de min 5 ani în prestarea serviciilor de instruire și consultarea antreprenorilor din sectorul real (agenți economici) și a ONG-urilor din Republica Moldova în domeniul economie, buget și planificare financiară, management financiar, analiza performanțelor financiare, managementul riscurilor, antreprenoriat, finanțarea afacerilor, contabilitatea în afaceri, raportarea financiară, raportarea fiscal, etc.;
 • Experiență avansată în calitate de Expert în domeniile menţionate mai sus;
 • Competențe și experiență practică în elaborarea seminarelor și modulelor de instruire pe domeniile buget și planificare financiară, management financiar și analiza performanțelor financiare, managementul riscurilor, antreprenoriat, finanțarea afacerilor, contabilitatea în afaceri, raportarea finnciară;
 • Abilități de analiză, scriere și comunicare eficientă;
 • Cunoașterea metodelor și instrumentelor de predare și formare;
 • Minim 5 ani experiență în calitate de formator/trainer în organizarea seminarelor și programelor de instruire, atelierelor practice și participative orientate;
 • Abilități de dezvoltare a materialelor instructive și de analiză şi elaborarea documentelor;
 • Abilități de utilizare a programelor de editare textuală, grafică și/sau video (Excel, Word, Power Point, Adobe Illustrator și alte programe similare);
 • Abilități de comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă;
 • Cunoașterea limbii romăne, cunoașterea limbii engleze și ruse constituie un avantaj.
 • Atitudine proactivă, colaborativă/incluzivă, capacitate de a formula coerent gândurile;
 • Comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.
 • Tact, politețe, toleranță.

 

 1. Aranjamente instituționale:

Asociația “Filantropia Creștină” va semna un contract de prestări servicii cu Expertul/Experta pentru dezvoltarea Programului de instruire. Expertul/Experta va realiza sarcinile contractuale în coordonare cu managerul proiectului în termenii agreați de ambele părți.

Achitarea serviciilor va fi efectuată în conformitate cu contractul de prestări servicii. Condițiile de plată vor fi negociate și agreate de ambele părți. Plata se efectuează în lei moldovenești, prin transfer bancar.

 

 1. Modalitatea de aplicare la poziția solicitată

Persoanele interesate sunt încurajate să depună personal sau prin e-mail dosarul, care să conțină:

 • CV-ul candidatului, care reflectă experiența relevantă domeniului de consultanță;
 • Oferta financiară în Euro,care va include numărul de zile precum și remunerarea brută per zi lucrată;
 • Alte materiale pe care candidatul/a le consideră relevante (scrisoare de referință)

 

Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Doar candidații selectați vor fi contactați.

 

 1. Termenul limită de prezentare a ofertei:

Termenul limită de prezentare a ofertei este 01 aprilie 2022, ora 17:00.

Dosarul de aplicare va fi remis la adresa electronică: [email protected] și [email protected]

Informații suplimentare privind acest concurs pot fi solicitate la număr de telefon (+373) 79707501, sau prin Email: [email protected] . Persoane de contact: SERGIU AGA, director executiv AO, coordonator de proiect.

 

Notă: În procesul de selecție, Asociația Obștească „Filantropia Creștină” nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților/candidatelor. Asociația Obștească „Filantropia Creștină” oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.