Anunțarea câștigătorilor concursului de idei de afaceri pentru activități antreprenoriale

Centrul de Îndrumare Profesională și Educație Antreprenorială „INOVA SCHOOL”, din cadrul AO Asociația Umanitară „Filantropia Creștină”, are plăcerea de a anunța câștigătorii concursului de idei de afaceri pentru activități antreprenoriale și acordarea de mini-granturi pentru înființarea de noi afaceri. Acest concurs face parte din cadrul Proiectului „Incluziunea socială și profesională a tinerilor NEET”.

În data de 16.03.2023, un număr de 16 tineri au participat la concurs, fiind evaluați în trei etape distincte: evaluarea dosarului, evaluarea planurilor de afaceri și evaluarea interviului. În urma procesului de evaluare, realizat într-un mod corect și transparent, conform criteriilor și procedurilor stabilite, au fost selectați cei 10 tineri care vor beneficia de grantarea planurilor de afaceri.

Câștigătorii sunt:

  1. ......u Aliona - 91.60 puncte
  2. ......i Dumitru - 91.07 puncte
  3. ......i Antonina - 89.20 puncte
  4. ......n Rubin - 87.33 puncte
  5. ......s Eugenia - 85.20 puncte
  6. ......c Veronica - 84.27 puncte
  7. ......n Alexandru - 80.80 puncte
  8. ......n Petru - 80.53 puncte
  9. ......ș Marina - 91.07 puncte
  10. ......u Vladimir - 78.80 puncte

Felicităm tinerii câștigători și îi încurajăm să continue să-și dezvolte ideile de afaceri și să contribuie la dezvoltarea economică a comunității lor. Le mulțumim, de asemenea, tuturor participanților și membrilor comisiei pentru eforturile depuse în acest proces.

De asemenea, informăm că următorii doi tineri care nu au trecut concursul: ......i Irina și ......c Liliana, vor fi susținuți separat de bugetul proiectului, prin intermediul resurselor Asociației Umanitare „Filantropia Creștină” și ale întreprinderii sociale „Ilinca Service” SRL. Această decizie subliniază angajamentul constant al organizațiilor partenere de a sprijini tinerii în demersurile lor antreprenoriale și de a contribui la dezvoltarea comunității.

Acest Proiect este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene în cadrul Proiectului “Societatea civilă contribuie la dezvoltarea economică incluzivă și durabilă în Republica Moldova”.